Oluline info

● EISi töö staatust saad vaadata siin.

● EIS-is nimetame kõiki eksameid, teste ja tasemetöid testideks.

● Lõpudokumentide ja hinnetelehtede haldamine käib plankide moodulis, mis asub aadressil eis.ekk.edu.ee/plank. Plankide moodulis testidele registreerida ja teste lahendada ei saa.

Ülikooli sisseastumiseksamite ja kutseeksamite sooritamine asub eis.innove.ee/eis.

SEE on test-keskkond!