Oluline info

●1.oktoobril otsustas Euroopa Kohus, et küpsiste paigaldamine nõuab kasutaja aktiivset nõusolekut olenemata sellest, kas tegemist on või ei ole isikuandmetega. Seoses sellega peavad EISi kasutajad nõustuma küpsiste paigaldamisega. Ilma nendeta ei pruugi EISi kõik funktsionaalsused korrektselt töötada.

● EISi töö staatust saad vaadata siin.

● Loodusõpetuse 7. klassi e-tasemetööde tulemused on avalikustatud. Tasemetöö tulemused on nähtavad ainult nende õpilaste puhul, kelle testi kõik osad on koolis tervikuna hinnatud. Testi tulemuste tagasisidelehtede tõlgendamise juhised (Wordi fail ja video) on kättesaadavad Innove veebilehel loodusvaldkonna tasemetööde materjalide all (link Tõlgendamise juhised).

● Koduõpe tehnoloogia abil. KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED.


● EIS-is nimetame kõiki eksameid, teste ja tasemetöid testideks.

● Lõpudokumentide ja hinnetelehtede haldamine käib plankide moodulis, mis asub aadressil eis.ekk.edu.ee/plank. Plankide moodulis testidele registreerida ja teste lahendada ei saa.

Ülikooli sisseastumiseksamite ja kutseeksamite sooritamine asub eis.innove.ee/eis.

SEE on test-keskkond!

Eksamite infosüsteem
(live)
Plankide mooduli
vaade (test)
Kutseeksamite vaade