Avalikud ülesanded
Leiti 2 tingimustele vastavat ülesannet    
ID Nimetus Õppeaine Teema Alateema Kooliaste Testi liik
3444 Refleksikaar Bioloogia
III kooliaste - 7.-9. kl
3445 Organismide kehatempertuur Bioloogia
III kooliaste - 7.-9. kl